Zatím se účastníme jen závodů hobby v Dolních počernicích, které se konají na jaře a na podzim.
V kategorii parkuru ve skoku 40 cm jsme se umístili dvakrát na 4. místě a také třikrát na krásném 3. místě. 
V kategorii skoku 60 cm jsme se umístili jednou na 3. místě.
V kategorii skoku 80 cm a 90 cm jsme se bohužel neumístili.
Kategorie nejhezčí kůň a jezdec jsme vyhráli krásné 2. a 3. místo.
Také jsme se účastnili vyjížďky Hubert.